VN
  • EN

Sony tại InfoComm 2020

Triển lãm Trực tuyến Công nghệ Nghe nhìn Chuyên nghiệp InfoComm 2020 từ 16 - 18 tháng 6 năm 2020

Làm việc thông minh hơn, năng suất hơn

Khám phá cách chúng tôi làm việc cho phép cộng tác theo thời gian thực giữa các nhân viên
Xem thêm

Làm việc thông minh hơn, năng suất hơn

Khám phá cách chúng tôi làm việc cho phép cộng tác theo thời gian thực giữa các nhân viên

PXW-FX9 Đạt chuẩn "cận máy quay điện ảnh"

Ttrong nhựng năm trở lại đây máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển nhanh chóng

PXW-FX9 Đạt chuẩn "cận máy quay điện ảnh"

Ttrong nhựng năm trở lại đây máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển nhanh chóng

PXW-FX9 Đạt chuẩn "cận máy quay điện ảnh"

Ttrong nhựng năm trở lại đây máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển nhanh chóng

PXW-FX9 Đạt chuẩn "cận máy quay điện ảnh"

Ttrong nhựng năm trở lại đây máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển nhanh chóng

PXW-FX9 Đạt chuẩn "cận máy quay điện ảnh"

Ttrong nhựng năm trở lại đây máy quay kỹ thuật số với cảm biến lớn phát triển nhanh chóng

Giải pháp chuyên dụng

Phát thanh & Sản xuất

Tối ưu hoát quy trình công việc của bạn

Doanh nghiệp

Làm việc thông minh hơn

Giải trí

Giới thiệu cộng nghệ video LED lớn nhất từ trước đến nay

Giáo dục

Đổi mới dạy và học

Sony at Infocomm 2020

Hợp lý hoá hiệu quả quy trình làm việc

Sản phẩm Chuyện dụng