CÂU CHUYỆN CỦA GROVE

Grove có nghĩa là một nhóm cây nhỏ, và cũng có nghĩa là một vùng đất nhỏ với nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Đó là những gì chúng tôi hướng tới với tư cách là một công ty cùng với động lực vì mục tiêu tốt đẹp cho mọi người.

Grove hội tụ và chào đón những ai cùng chí hướng, luôn coi trọng chất lượng công việc và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Grove tập trung vào dịch vụ khách hàng xuất sắc, cung cấp các sản phẩm lành mạnh và chất lượng dựa trên sự nỗ lực của đội ngũ để mang đến kết quả tốt nhất. Trên chặng đường phát triển của mình, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Grove truyền cảm hứng cho nhân viên phục vụ, làm việc và sống thông qua các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cũng gắn kết với cộng đồng để lan tỏa những giá trị này như một cách sống tốt đẹp.

Tầm nhìn - sứ mệnh

Sứ mệnh
Trở thành đơn vị dẫn đầu trong mô hình phân phối chuyên doanh tại Việt Nam
Tầm nhìn
Trở thành đơn vị dẫn đầu trong mô hình phân phối chuyên doanh tại Việt Nam
Giá trị cốt lõi
Vigor
Vigor
Mạnh mẽ
Engagement
Engagement
Gắn kết
Reliability
Reliability
Tin cậy
Ownership
Ownership
Tinh thần làm chủ
Giving
Giving
Cho đi

Cam kết với cộng đồng

Grove tập trung vào dịch vụ khách hàng xuất sắc, cung cấp các sản phẩm lành mạnh và chất lượng dựa trên sự nỗ lực của đội ngũ để mang đến kết quả tốt nhất. Trên chặng đường phát triển của mình, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Grove truyền cảm hứng cho nhân viên phục vụ, làm việc và sống thông qua các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cũng gắn kết với cộng đồng để lan tỏa những giá trị này như một cách sống tốt đẹp.